Regionalny oddział w Koszalinie

styczeń 2024r.

15 listopada 2023 r.

MODUŁ XII Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022r.)

Szkolenie formie stacjonarnej.
16 godzin z bloku rewizja finansowa

Termin szkolenia: styczeń 2024r.
Podstawowe cele szkolenia:
  • Przedstawienie struktury i charakterystyki standardu oraz głównych zmian i celu ich wprowadzenia,
  • Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami.
  • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznego stosowania standardu w zakresie wybranych wymogów.

 Program szkolenia: 
1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka standardu.
3. Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniającego z załącznikami.
4. Sporządzenie dokumentacji zgodnej z wymogami standardu.
5. Praktyczne zastosowanie standardu.
6. Sprawdzian wiadomości.

Prowadzący:  Barbara Misterska-Dragan
Cena: 390,- brutto

Ilość uczestników w grupie: do 30 osób.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR