Regionalny oddział w Koszalinie

 SPOTKANIA KLUBOWE - ODCZYTY

6 lipca 2022 r.

 SPOTKANIA KLUBOWE - ODCZYTY

2022/2023

Lp.

Data spotkania

Temat wykładu, odczytu bądź informacji

Wykładowcy

 

1.

27.09.2022 godz. 15:30

CIT estoński – wybrane zagadnienia.

 

 

2,

11.10.2022 godz. 15:30

Świadczeia pracownicze z ustawy o ZFŚS

 

 

3.

25.10.2022 godz. 15:30

Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie Prawa Pracy

 

 

4.

29.11.2022 godz. 15:30

Inwentaryzacja w firmie – najczęściej występujące nieprawidłowości.

 

 

5.

20.12.2022 godz. 15:30

Ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy oraz  rozliczenie składki zdrowotnej - rozliczenie roczne.

 

 

6.

31.01.2023 godz. 15:30

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu podatkowym.

 

 

7.

28.02.2023 godz. 15:30

Wartości niematerialne i prawne – wybrane zagadnienia.

 

 

8.

28.03.2023 godz. 15:30

Najnowsze zmiany w podatku VAT

 

 

9.

25.04.2023 godz. 15:30

Jednorazowa amortyzacja – omówienia problemów praktycznych.

 

 

10.

30.05.2023 godz. 15:30

Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych i inne składniki majątkowe w ujęciu podatkowym i rachunkowym.

 

11.

27.06.2023 godz. 15:30

Samochód w firmie w świetle przepisów podatkowych.

 


Miejsce spotkań: online oraz sala klubowa Oddziału Okręgowego SK Koszalin, ul. Zwycięstwa 148.

Udział w spotkaniach dla członków PIBR jest nieodpłatny

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR