Regionalny oddział w Koszalinie

Nowe Władze KRBR

18 lipca 2023 r.

X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Na X Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, który odbył się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Jachrance został wybrany nowy prezes KRBR.
Prezes Jesionowski

Delegaci wybrali także pozostałych członków KRBR. Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

  • zastępca prezesa: Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
  • skarbnik: Danuta Drobniak
  • sekretarz: Agnieszka Pasek-Wujek
  • członkowie: Jarosław Dac, Klaudia Hałas, Agnieszka Müller-Grządka, Dawid Napierała, Mirosław Szmigielski, Piotr Witek
Więcej szczegółów poniżej.

https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1984,X-Krajowy-Zjazd-Bieglych-Rewidentow-podsumowanie-i-fotorelacja
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR