Regionalny oddział w Koszalinie

Nowe obowiązki firm audytorskich od 2024r.

18 lipca 2023 r.

Rzeczpospolita
W "Rzeczpospolitej"  z 10 lipca br. ukazał się artykuł pt. "Tajemnice firm podane państwu na tacy". Gazeta alarmuje, że pod pozorem unowocześniania administracji rząd chce wyciągnąć od przedsiębiorców wszystkie dane o ich działalności wykorzystując do tego biegłych rewidentów.
https://www.pibr.org.pl/pl/prasa/1991,Rzeczpospolita-Tajemnice-firm-podane-panstwu-na-tacy

Dziennk Gazeta Prawna informuje, że od 2024 r. biegli rewidenci będą musieli digitalizować akta z prowadzonych badań i innych usług oraz przesyłać je wszystkie do PANA. 
https://www.inforlex.pl/czasopisma/I02/2023/132/tresc,I02.2023.132.183000202,Audytorzy-przerazeni-zmianami.html?utm_source=bankier.pl&utm_medium=content&utm_campaign=article


Portal Bankier.pl komentuje temat:
Audytorzy są przerażeni planami zmian. Z jednej strony są obawy o wysokie koszty digitalizacji dokumentów, która ma stać się obowiązkowa. Z drugiej zaś chodzi o tajemnice badanych firm, które miałyby trafić do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. PANA natomiast będzie mogła je przekazywać innym podmiotom, np. prokuraturze, policji, ministrowi finansów czy szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Audytorzy-i-przedsiebiorcy-w-strachu-Digitalizacja-danych-moze-byc-kosztowna-nie-tylko-fiansowo-8576999.html

Maksymilian Dudek, biegły rewident, Prezes Regionalnej Rady PIBR oddział w Bielsku-Białej zwraca uwagę:
Trzeba zauważyć jaka będzie nierówność podmiotów, które są badane i ich dane będą przekazywane do PANA oraz tych, które badać się nie będą i z obowiązku przesyłania danych będą zwolnione. Za chwilę zaczną się procesy podziału spółek aby z obowiązku badania się uwolnić. Chyba, że planowane są kolejne zmiany, które nakażą przekazywanie takich danych wszystkim przedsiębiorcą – trudno to sobie wyobrazić jakby to miało funkcjonować ale w naszym kraju wszystko jest możliwe.

 

 


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR