Regionalny oddział w Koszalinie

25 października 2023r.

11 lipca 2023 r.

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości - Moduł XVIII

Szkolenie w dwóch formach do wyboru:
stacjonarnie lub online
8 godzin z bloku rewizja finansowa

Termin szkolenia: 25 października 2023r.
Podstawowe cele szkolenia:
  • przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z KSB,
  • utrwalenie wymogów dotyczących realizacji poszczególnych etapów badania zgodnie
    z KSB,
  • przedstawienie i omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących realizacji usług badania sprawozdań finansowych,
  • zwiększenie umiejętności prawidłowej realizacji usługi badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami UoBR, KSKJ i KSB.

 Program szkolenia: 
1. Wprowadzenie
2. Akceptacja zlecenia badania
3. Planowanie badania i procedury szacowania ryzyka
4. Reakcja na ryzyko (dalsze procedury badania) i gromadzenie dowodów badania
5. Procedury końcowe badania i komunikacja z jednostką
6. Sporządzanie sprawozdania z badania
7. Kontrola jakości dokumentacji badania i archiwizacja akt badania
8. Sprawdzian wiadomości

Prowadzący:  Barbara Misterska-Dragan
Cena: 390,- brutto

Ilość uczestników w grupie: do 30 osób.


Formularz zgłoszeniowy 25.10.2023Logo PIBR Przejdź do strony PIBR