Regionalny oddział w Koszalinie

18 września 2023r.

6 czerwca 2023 r.

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością - Moduł XXVI część II

Druga (8 godzinna) część dwudniowego szkolenia 

Forma STACJONARNA
z bloku: REWIZJA FINANSOWA

Termin szkolenia: 18 września 2023r.
pierwsza część odbyła się 6 czerwca 2023r.

Podstawowe cele szkolenia:

  • omówienie wymogów nowych standardów zarządzania jakością w odniesieniu do zakresu i skali działalności firmy audytorskiej,
  • zidentyfikowanie i wyjaśnienie podstawowych różnic między dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kontroli jakości świadczonych usług, a nowym podejściem do systemów kontroli jakości opartym na zarządzaniu,
  • omówienie zmian dostosowawczych do MSB i powiązanego materiału wynikających z projektów zarządzania jakością,
  • wykształcenie umiejętności zastosowania w praktyce nowych rozwiązań kontroli jakości.

 Program szkolenia: 
1. Wprowadzenie
2. Porównanie nowych standardów do obecnie obowiązujących wymogów
3. Nowe standardy zarządzania jakością
4. KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 1 - "Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych
5. KSKJ 1 w brzmieniu MSZJ (PL) 2 - "Kontrole jakości wykonania zlecenia"
6. KSB 220 (Z) w brzmieniu MSB (PL) 220 "Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego"
7. Zmiany w zakresie innych standardów badania
8. Sprawdzian wiadomości

Prowadzący:  Barbara Misterska-Dragan

Ilość uczestników w grupie: do 30 osób.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR