Regionalny oddział w Koszalinie

Szkoła Społeczna w Szczeglinie

22 lipca 2022 r.

Prośba o przeprowadzenie audytu: Szkoła Społeczna w Szczeglinie prowadzona przez stowarzyszenie

Szkoła Społeczna w Szczeglinie prowadzona przez stowarzyszenie (12 nauczycieli, dotacje).

Kończy działalność w sierpniu 2022r. i prosi o audyt za lata 2019-21.

W 2018r. była przeprowadzona kontrola przez Izbę Podatkową w Szczecinie.

Dyr. Dorota Rabsztyn-Dudek tel. 889 328 038 oraz 94 31 85 980;

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR