Regionalny oddział w Koszalinie

„Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego” - Moduł I - Uwaga zmiana terminu na 30 listopada 2022r. forma: ONLINE

27 czerwca 2022 r.

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów: „Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego” - Moduł I - Termin: 30 listopada 2022r. ONLINE Zmiana formy i terminu szkolenia nastąpiła na prośbę wykładowcy. Przepraszamy.

Szkolenie jednodniowe- (8 godz.)
Forma: ONLINE

w tym:
- Rachunkowość 4 godz.
- Rewizja Finansowa 4 godz.

a w związku ze zmianą formy szkolenia ulega zmianie cena z 350,-  na 300,- zł

PROGRAM oraz uwagi szczegółowe:

I.
Szkolenie zakłada zaawansowany poziom wiedzy z zakresu obowiązującego prawa podatkowego, brak podstaw może spowodować, że informacje o zmianach będą niezrozumiałe, a w efekcie szkolenie okaże się nieefektywne.

II. Prowadzący wyjaśni przyczyny zmian oraz przeprowadzi z uczestnikami dyskusję o zasadności tych zmian i ich praktycznych skutkach.

III. Szkolenie będzie ilustrowane przykładami uwzględniającymi polskie realia gospodarcze i koncentrować się na najważniejszych i najbardziej aktualnych tematach.

IV Szkolenie będzie obejmować ostatnie zmiany w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT i inne). Będzie uwzględniać tematy bieżącej dyskusji publicznej a także rodzące istotne wątpliwości interpretacyjne.

V Sprawdzian wiadomości.

 

Prowadzący:  Monika Iwaniec

Ilość uczestników w grupie: do 30 osób

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR