Regionalny oddział w Koszalinie

"Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych" - Moduł XIV - 14.09.2022 r.

27 czerwca 2022 r.

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów: "Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych" - Moduł XIV - 14.09.2022 r.

Szkolenie jednodniowe : 8 godz.

- Rachunkowość

PROGRAM                                      

I. Wprowadzenie.

II. Przyczyny powstawania błędów.

III. Istotne obszary narażone na nieprawidłowości.

IV Ocena zidentyfikowanych nieprawidłowości przez biegłego rewidenta.

V Sprawdzian wiadomości

 

Prowadzący:  Beata Zarzewska

Ilość uczestników w grupie: do 30 osób.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR