Regionalny oddział w Koszalinie

VIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

1 marca 2019 r.

Dnia 1 marca 2019 r. odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Oddziału PIBR w Koszalinie. 
Wyniki wyborów:

Prezes - Danuta Miśko
Zastępca Prezesa - Anna Paszkiewicz
Sekretarz Oddziału - Tomasz Szarpatowski
Skarbnik Oddziału - Wiesława Natkańska
Członek Rady - Anetta Lewandowska

Zapraszamy do zapoznania się z programem działań RO PIBR w Koszalinie na lata 2019-2022.

/assets/file/3524,Program działania 2019-2022.pdf
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR