Regionalny oddział w Koszalinie

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów: „Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzenie i dokumentowanie procedur badania” - Moduł XIV - 11-12.10.2021

14 maja 2021 r.

Terminy: 11-12 października 2021r. (szkolenie dwudniowe).
Szkolenie odbędzie się w godzinach 8:30 - 15:00 (16 godzin lekcyjnych).

PROGRAM:

  1. Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych
  2. Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

III. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych.

IV Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań

V Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości i instrumentów finansowych

VI Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

VII Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych

VIII Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu i szacowaniu ryzyka badania

IX Badania zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych

 

WYKŁADOWCA:

Joanna Karwacka

CENA:

760 zł/os.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR