Regionalny oddział w Koszalinie

Spotkanie z Panią Prezes Barbarą Misterską-Dragan

23 stycznia 2020 r.

Dnia 23 stycznia 2020 r. w Regionalnym Oddziale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Koszalinie, odbyło się spotkanie biegłych rewidentów z Prezes PIBR Barbarą Misterską-Dragan. Pani Prezes omówiła zmianę w ustawie o biegłych rewidentach oraz jakie niesie ryzyka i obowiązki dla biegłych i firm audytorskich.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR