Regionalny oddział w Koszalinie

"Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności" (Moduł XVII, 16 godz. Rewizja finansowa)

23 stycznia 2020 r.

Szkolenie 16-godzinne ( 2 dni): 23-24.01.2020 r.
Wykładowca: Barbara Misterska-Dragan
Cena: 700 zł

Program:
1. Wprowadzenie.
2. Metoda pełna i wybór celowy
3. Badanie wyrywkowe populacji (próbkowanie)
4. Losowe i nielosowe techniki wyboru jednostek próby.
5. Wybór jakościowy w badaniach zgodności.
6. Wybór wartościowy w testach szczegółowych.
7. Sprawdzian wiadomości.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR