Regionalny oddział w Koszalinie

Dokumentacja cen transferowych – procedury badania (Moduł XXVI, Rachunkowość/Rewizja finansowa (4/4)

6 września 2019 r.

Prowadzący: Mieszko Łukaszewicz
Szkolenie odbędzie się  godzinach 8:00 - 15:00, ul. Zwycięstwa 148, Koszalin.
Cena: 350 zł/os.

PROGRAM
I Definicja podmiotu, definicja powiązania, płatności do tzw. raju podatkowego określonego w rozporządzeniach Ministra Finansów.
II Metody szacowania dochodu (przychodu i kosztów) – zadania własne.

III. Szczególne przypadki szacowania – zadania i przykłady z Wytycznych OECD.

  1. IV. Analizy porównawcze – przykłady danych statystycznych.
  2. Transakcje finansowe – przykłady danych statystycznych i wybór właściwych danych, przykłady wyroków z zagranicy.
  3. VI. Dokumentacja podatkowa – krajowa i międzynarodowa.

VII. Formułowanie uwag i zastrzeżeń.

VIII. Dokumenty oraz informacje podlegające badaniu oraz identyfikacja oceny ryzyka.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR